Hubungi Kami


Hantarkan mesej anda

Hubungi Kami


Pusat Penyerahan Terbitan Negara
Perpustakaan Negara Malaysia,
Aras 2, Anjung Bestari,
232, Jalan Tun Razak
50572 Kuala Lumpur


Tel: 603-2687 samb. 1940/1841/1912/1943/1785
Faks: 603-2693 7235


Email: depositori@pnm.gov.my
Laman web: http://www.pnm.gov.my
Pusat Kebangsaan ISBN/ISSN/PDP
Perpustakaan Negara Malaysia
Aras 3, Anjung Bestari
No. 232, Jalan Tun Razak,
50572 Kuala Lumpur


Tel. : 03-26814329, 03-26871700 samb 4271/4284/4288
Faks : 03-26811676Waktu Perkhidmatan: 8.00 pagi - 3.30 petang (Hari Bekerja).