PENYERAHAN BAHAN DIGITAL (DIGITAL DEPOSIT)

KEMUDAHAN SISTEM PENYERAHAN BAHAN DIGITAL

 • Memudahan penerbit menyerahkan terbitan digital mereka kepada Perpustakaan Negara Malaysia
 • Dilengkapi dengan ciri-ciri keselamatan kandungan bahan dan hak cipta digital (Digital Right Management) bagi tujuan perlindungan bahan-bahan khususnya pemeliharaan daripada penyalahgunaan paten, penyalinan dan hakcipta

TUJU

 • Memudahan penerbit menyerahkan terbitan digital mereka kepada Perpustakaan Negara Malaysia
 • Dilengkapi dengan ciri-ciri keselamatan kandungan bahan dan hak cipta digital (Digital Right Management) bagi tujuan perlindungan bahan-bahan khususnya pemeliharaan daripada penyalahgunaan paten, penyalinan dan hakcipta
 

PENYERAHAN BAHAN DIGITAL (DIGITAL DEPOSIT)

 • Semua bahan penerbitan digital yang diterbitkan di Malaysia sama ada yang mempunyai atau tidak mempunyai eISBN/eISSN termasuklah:
 • Buku elektronik (eBook),
 • Terbitan bersiri elektronik seperti laporan tahunan, prosiding, direktori, jurnal, buletin, buku tahunan, majalah, buku panduan, laporan kajian penyelidikan,
 • Video dan rakaman bunyi

FORMAT PENYERAHAN BAHAN DIGITAL

 • Penerbitan berbentuk digital (born digital) perlu diserahkan dalam bentuk format asal penerbitan iaitu:
 • Materials Preferred Format
  Text-based content PDF, PDF/A, EPUB, MOBI
  Images JPEG, PNG, TIFF, MOBI
  Audio Recordings WAV,MP3, FLAC
  Video Recordings MP4
  Maps PDF, GEOPDF, TIFF, GEOTIFF
 

KEMUDAHAN SISTEM PENYERAHAN BAHAN DIGITAL

 • Semua bahan digital yang diserah di Bawah Akta 331 akan dipelihara oleh PNM bagi tujuan rujukan dan penyelidikan sahaja dan bukan tujuan komersil. Tahap akses kepada bahan digital adalah bergantung kepada kebenaran daripada penerbIt

MAKLUMAT LANJUT

 • Sebarang Maklumat lanjut berkaitan penyerahan bahan digital, sila rujuk Soalan Lazim atau hubungi kami di

  Pusat Penyerahan Terbitan Negara
  Aras 2, Anjung Bestari,
  Perpustakaan Negara Malaysia,
  232, Jalan Tun Razak
  50572 Kuala Lumpur

  Tel : 603-2687 1940/1841/1785/1772
  Email: pptn@pnm.gov.my