Perkhidmatan

ISBN

Apakah Itu ISBN? International Standard Book Number atau dikenali sebagai ISBN adalah satu nombor piawaian antarabangsa yang unik bagi pengenalan kepada sesebuah buku yang diterbitkan oleh penerbit tertentu.. [ ... ]

ISSN

International Standard Serial Number (ISSN) atau lebih dikenali sebagai ISSN adalah Nombor Bersiri Piawai Antarabangsa yang unik bagi pengenalan sesebuah penerbitan berkala. [ ... ]

PDP

Pengkatalogan-dalam-Penerbitan (PDP) adalah data katalog yang disediakan secara percuma oleh Perpustakaan Negara Malaysia (PNM) kepada penerbit-penerbit di Malaysia sebelum sesuatu terbitan diterbitkan.[ ... ]

Penyerahan Bahan Digital

Serahan bahan digital secara dalam talian tertakluk di bawah Akta Penyerahan Bahan Perpustakaan 1986 (Akta 331) supaya akses bahan digital diuruskan secara komprehensif, terpelihara dan dapat dimanfaatkan.[ ... ]

Daftar Akaun

Sila masukkan butiran yang diperlukan di bawah: